അല്‍ ബുറൂജ്‌

സൂക്തങ്ങള്‍: 10-22

വാക്കര്‍ത്ഥം

നിശ്ചയം മര്‍ദിച്ചവര്‍ = إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا
സത്യവിശ്വാസികളെ = الْمُؤْمِنِينَ
സത്യവിശ്വാസിനികളെയും = وَالْمُؤْمِنَاتِ
പിന്നെ = ثُمَّ
അവര്‍ പശ്ചാത്തപിച്ചതുമില്ല = لَمْ يَتُوبُوا
അവര്‍ക്കുണ്ട് = فَلَهُمْ
ശിക്ഷ = عَذَابُ
നരകത്തിന്റെ = جَهَنَّمَ
അവര്‍ക്കുണ്ട് = وَلَهُمْ
ശിക്ഷ = عَذَابُ
ചുട്ടുകരിക്കുന്ന = الْحَرِيقِ
നിശ്ചയം വിശ്വസിച്ചവര്‍ = إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരും = وَعَمِلُوا
സല്‍കര്‍മങ്ങള്‍ = الصَّالِحَاتِ
അവര്‍ക്കുണ്ട് = لَهُمْ
സ്വര്‍ഗീയാരാമങ്ങള്‍ = جَنَّاتٌ
ഒഴുകുന്നു = تَجْرِي
അവയുടെ താഴ്ഭാഗത്തൂടെ = مِن تَحْتِهَا
ആറുകള്‍ = الْأَنْهَارُۚ
അതാകുന്നു = ذَٰلِكَ
വിജയം = الْفَوْزُ
വലിയ = الْكَبِيرُ
നിശ്ചയം = إِنَّ
പിടുത്തം = بَطْشَ
നിന്റെ നാഥന്റെ = رَبِّكَ
കഠിനംതന്നെ = لَشَدِيدٌ
നിശ്ചയം അവന്‍ = إِنَّهُ
അവന്‍ തന്നെ = هُوَ
ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു = يُبْدِئُ
ആവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു = وَيُعِيدُ
അവന്‍ = وَهُوَ
ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് = الْغَفُورُ
ഏറെ സ്നേഹമുള്ളവനും = الْوَدُودُ
ഉടമ = ذُو
സിംഹാസനത്തിന്റെ = الْعَرْشِ
ഏറെ മഹത്വമുള്ളവനും = الْمَجِيدُ
നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനാണ് = فَعَّالٌ
താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് = لِّمَا يُرِيدُ
നിനക്ക് വന്നെത്തിയോ? = هَلْ أَتَاكَ
വര്‍ത്തമാനം = حَدِيثُ
ആ സൈന്യങ്ങളുടെ = الْجُنُودِ
അതായത് ഫറോവയുടെ = فِرْعَوْنَ
ഥമൂദിന്റെയും = وَثَمُودَ
എന്നാല്‍ = بَلِ
നിഷേധിച്ചവര്‍ = الَّذِينَ كَفَرُوا
കള്ളമാക്കലിലാണ് = فِي تَكْذِيبٍ
അല്ലാഹുവാകട്ടെ = وَاللَّهُ
അവരുടെ പിറകിലൂടെ = مِن وَرَائِهِم
വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് = مُّحِيطٌ
എന്നാല്‍ = بَلْ
ഇത് = هُوَ
ഖുര്‍ആനാണ് = قُرْآنٌ
അതിമഹത്തായ = مَّجِيدٌ
ഒരു ഫലകത്തില്‍ (ഉള്ള) = فِي لَوْحٍ
സുരക്ഷിതമായ = مَّحْفُوظٍ

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُمِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

(10-11) വിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസിനികളെയും ദ്രോഹിക്കുകയും എന്നിട്ടതില്‍ പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവര്‍ക്കുള്ളതാകുന്നു നരകയാതന. അവര്‍ക്കുള്ളതാകുന്നു കരിച്ചുകളയുന്ന ശിക്ഷ.6 സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുകയും സല്‍ക്കര്‍മങ്ങളാചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോ, അവര്‍ക്കുള്ളത് സ്വര്‍ഗീയാരാമങ്ങളാകുന്നു. അവക്കു താഴെ ആറുകളൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതത്രെ മഹത്തായ വിജയം. 
(12-22) യഥാര്‍ഥത്തില്‍ നിന്റെ നാഥന്റെ പിടിത്തം കൊടൂരംതന്നെയാകുന്നു. അവനാണ് ആദിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അവന്‍തന്നെ രണ്ടാമതും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവന്‍ പൊറുക്കുന്നവനാകുന്നു, സ്‌നേഹമുള്ളവനാകുന്നു. സിംഹാസനത്തിനുടയവനാകുന്നു. മഹനീയനും ഉന്നതനുമാകുന്നു. ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവനാകുന്നു.7 സൈന്യങ്ങളുടെ കഥ നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഫറവോന്റെയും സമൂദിന്റെയും (സൈന്യങ്ങളുടെ?)8 പക്ഷേ, അവിശ്വസിച്ചവര്‍ നിഷേധത്തില്‍ത്തന്നെ തുടരുകയാകുന്നു. അല്ലാഹുവോ അവരെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ (ഇവര്‍ തള്ളിപ്പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഖുര്‍ആന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും വരാന്‍ പോകുന്നില്ല) ഈ ഖുര്‍ആന്‍ ഔന്നത്യമുള്ളതാകുന്നു. സുരക്ഷിതമായ ഫലകത്തില്‍ (രേഖപ്പെട്ടത്)9 .

============

6. ഇവിടെ നരകശിക്ഷക്കു പുറമേ കരിച്ചുകളയുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചു പറയാന്‍ കാരണമിതാണ്. അവര്‍ മര്‍ദിതജനങ്ങളെ ജീവനോടെ തീക്കുണ്ഡത്തിലെറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര്‍ കത്തിയെരിയുന്ന ഈ അഗ്നി മിക്കവാറും സാധാരണ അഗ്നിയില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കൂടുതല്‍ കൊടുമയുള്ള മറ്റൊരഗ്നിയായിരിക്കും.

7. പൊറുക്കുന്നവനാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട്, വല്ലവരും കുറ്റങ്ങള്‍ വര്‍ജിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവന്ന് അവന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യത്തില്‍ ഇടം കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. 'സ്‌നേഹമുള്ളവന്‍' എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നതിതാണ്: അവന്ന് തന്റെ സൃഷ്ടികളോട് ശത്രുതയേതുമില്ല--അവന്‍ അവരെ ശിക്ഷയില്‍പ്പെടുത്തുമെങ്കിലും. താന്‍ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികളോട് അവന്ന് വളരെ സ്‌നേഹമുണ്ട്. അവര്‍ ധിക്കാരത്തില്‍നിന്ന് വിരമിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. 'സിംഹാസനത്തിനുടമ' എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നതിതാണ്: പ്രപഞ്ചസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപന്‍ അവന്‍ മാത്രമാകുന്നു. അവനെ ധിക്കരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവന്റെ പിടിത്തത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയില്ല. ഉന്നതനും മഹനീയനും എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട്, അത്തരം ഒരു അസ്തിത്വത്തിനെതിരെ ധൃഷ്ടനാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അധമത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉണര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത്, അല്ലാഹു ഒരു കാര്യമുദ്ദേശിച്ചാല്‍ അത് തടയാനോ വിലക്കാനോ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെവിടെയുമില്ല.

8. സ്വന്തം ഭൗതികശക്തികളിലും സംഖ്യാബലത്തിലും ഉന്മത്തരായി ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയില്‍ അവനെ ധിക്കരിച്ചു വിഹരിക്കുന്നവരിലേക്കാണ് വചനത്തിന്റെ സൂചന. അവരോട് പറയുകയാണ്: നിങ്ങള്‍ക്കും അറിയാമല്ലോ, ഇതിനു മുമ്പ് ഭൗതികശക്തിയിലും ആള്‍ബലത്തിലും നിഗളിച്ച് ഇതേ ധിക്കാരങ്ങളനുവര്‍ത്തിച്ച ജനതകള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന പരിണതി എന്താണെന്ന്.

9. ഈ ഖുര്‍ആന്‍ ലിഖിതം ഒരിക്കലും മായാത്തതും സുസ്ഥിരവുമാകുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ സുരക്ഷിത ഫലകത്തില്‍ സ്ഥാപിതമാണത്. അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും സാധ്യമല്ല. അതില്‍ എഴുതിയതെന്തും തികച്ചും സംഭവിക്കാനുള്ളതുതന്നെയാണ്. അതു തെറ്റിക്കാന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ ചേര്‍ന്നു ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കുകയില്ല.

നാമം

പ്രഥമ സൂക്തത്തിലെ البُرُوج എന്ന പദം ഈ സൂറയുടെ നാമമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അവതരണകാലം

ഇതിന്റെ അവതരണകാലം ഉള്ളടക്കത്തില്‍നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മക്കയില്‍ മുസ്‌ലിംകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അക്രമമര്‍ദനങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാവുകയും അവിശ്വാസികള്‍ വിശ്വാസികളെ കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തില്‍നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണീ സൂറ അവതരിച്ചത്.

ഉള്ളടക്കം

വിശ്വാസികളുടെ നേരെ അനുവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമമര്‍ദനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലത്തെക്കുറിച്ച് അവിശ്വാസികളെ താക്കീതു ചെയ്യുകയും, ഈ അക്രമങ്ങളെയും മര്‍ദനങ്ങളെയും അചഞ്ചലമായി നേരിട്ട് വിശ്വാസത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അക്രമികളോട് അല്ലാഹു പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും വിശ്വാസികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ സൂറയുടെ ഉള്ളടക്കം. ഈ വിഷയകമായി, ആദ്യം അസ്ഹാബുല്‍ ഉഖ്ദൂദിന്റെ കഥ കേള്‍പ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളെ കിടങ്ങുകളിലെറിഞ്ഞ് ചുട്ടുകരിച്ചവരാണ് അസ്ഹാബുല്‍ ഉഖ്ദൂദ്. ഈ കഥാകഥനരൂപത്തില്‍ വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും ചില സംഗതികള്‍ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്: അസ്ഹാബുല്‍ ഉഖ്ദൂദ് ദൈവശാപത്തിനും ശിക്ഷക്കും അര്‍ഹരായിത്തീര്‍ന്നതെപ്രകാരമാണോ അപ്രകാരം മക്കയിലെ പ്രമാണിമാരും അതിനര്‍ഹരായിത്തീരുന്നതാണ്. രണ്ട്: അന്ന് വിശ്വാസികള്‍ തങ്ങള്‍ തീക്കുണ്ഡങ്ങളിലെറിയപ്പെടുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിശ്വാസത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നും വിശ്വാസികള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് അതുതന്നെയാണ്. എത്ര ക്രൂരവും കഠോരവുമായ മര്‍ദനം സഹിക്കേണ്ടിവന്നാലും സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ മാര്‍ഗം കൈവെടിയാതിരിക്കുക. മൂന്ന്: അവിശ്വാസികള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികള്‍ അടിയുറച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമുണ്ടല്ലോ, അവന്‍ അജയ്യനാകുന്നു. ആകാശഭൂമികളുടെ ആധിപത്യത്തിനുടമ. സ്വയം സ്തുതീയന്‍, അവന്‍ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സ്ഥിതിഗതികള്‍ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികള്‍ക്ക് അവരുടെ നിഷേധത്തിനു മാത്രമല്ല; ഈ അക്രമമര്‍ദനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷയും അഗ്നിയില്‍ കത്തിക്കരിയുന്ന രൂപത്തില്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാകുന്നു. സത്യവിശ്വാസം കൈക്കൊണ്ട് സല്‍ക്കര്‍മങ്ങളാചരിച്ചവര്‍ സ്വര്‍ഗസ്ഥരാകുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാകുന്നു. അതുതന്നെയാണ് മഹത്തായ വിജയം. അനന്തരം അവിശ്വാസികളെ താക്കീതുചെയ്യുന്നു: ദൈവത്തിന്റെ പിടിത്തം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ സ്വന്തം സംഘബലത്തില്‍ ഊറ്റംകൊള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാല്‍, നിങ്ങളെക്കാള്‍ സംഘബലമുള്ളവരായിരുന്നു ഫറവോനും സമൂദ് വര്‍ഗവും. അവരുടെ പടകള്‍ക്കുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളില്‍നിന്ന് നിങ്ങള്‍ പാഠം പഠിച്ചുകൊള്ളുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ സുഭദ്രമായി വലയംചെയ്തു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്കൊരിക്കലും അത് ഭേദിച്ചു പുറത്തുകടക്കാനാവില്ല. നിങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപിടിച്ച് തള്ളിപ്പറയുന്ന ഖുര്‍ആനുണ്ടല്ലോ, അതിലെ ഓരോ വചനവും സ്ഥായിയാകുന്നു. അത് സുരക്ഷിതഫലകത്തില്‍ സുസ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. സുരക്ഷിതഫലകത്തിലെ രേഖകളില്‍ ആര്‍ക്കും ഒരുവിധ മാറ്റവും വരുത്താനാവില്ല.

Facebook Comments